ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2012
ปรับปรุง 18/10/2016
สถิติผู้เข้าชม 165522
Page Views 215512
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจ
ดูผลโหวด
ลดเวลาเรียน
ลดเวลาเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดนราภิรมย์จะเป็นสถานศึกษาชั้นนำที่มีการพัฒนารอบด้าน ผู้เรียน ครูและผู้บริหารมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ครูได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ

ปรัชญาการศึกษา

สิกขา วิรุฬหิ สม ปต ตา (การศึกษาเล่าเรียน เป็นความเจริญงอกงาม)

             

 

 

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 173 หมู่ที่ 3 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร.0-3496-3060 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ขอบคุณทุกเวปลิ้งที่ปรากฎในเวปของโรงเรียนวัดนราภิรมย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน