ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2012
ปรับปรุง 18/10/2016
สถิติผู้เข้าชม 165511
Page Views 215501
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจ
ดูผลโหวด
ลดเวลาเรียน
ลดเวลาเรียน
คำขวัญ / สีประจำโรงเรียน
คำขวัญ / สีประจำโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
พลานามัยดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำพัฒนา
 
สีประจำโรงเรียน
          สีขาว - สีเขียว
              - สีขาว หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม ที่ลูกนราฯทุกคนได้รับการปลูกฝังอบรมจากคณะครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์
              - สีเขียว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้างอกงามที่จะบังเกิดกับลูกนราฯทุกคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มานะพากเพียร และประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบสิ่งดีงามที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม

 

 

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 173 หมู่ที่ 3 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร.0-3496-3060 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ขอบคุณทุกเวปลิ้งที่ปรากฎในเวปของโรงเรียนวัดนราภิรมย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน