ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2012
ปรับปรุง 18/10/2016
สถิติผู้เข้าชม 165500
Page Views 215490
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจ
ดูผลโหวด
ลดเวลาเรียน
ลดเวลาเรียน
ผลงานคุณครู
Best Practice เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่อาเซียน เพื่อพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

          Best Practice เป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปปฏิบัติจริงกับเด็กปฐมวัย แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง ดังนั้น Best Practice จึงเป็นบทสรุปของวิธีปฏิบัติที่เป็น Tacit Knowledge (ความรู้ในตัวตน) ซึ่งสามารถเผยแพร่เป็นความรู้ที่ปรากฏให้เห็นชัดแจ้งในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้ผู้อื่นได้นำไปทดลองปฏิบัติ

         ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยมาโดยตลอด ผลการจัดกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองและผู้ร่วมงาน ตลอดจนเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถนำไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ทุกด้าน ไม่ใช่เฉพาะด้านสติปัญญาเท่านั้น ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่อาเซียนนี้ เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับเด็กปฐมวัยที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมจากการปฏิบัติจริงกับเด็กปฐมวัย จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจได้นำไปจัดกิจกรรมกับเด็กปฐมวัยต่อไป


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB

 

 

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 173 หมู่ที่ 3 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร.0-3496-3060 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ขอบคุณทุกเวปลิ้งที่ปรากฎในเวปของโรงเรียนวัดนราภิรมย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน